Hyresförhandling

KOMBO förhandlar åt dig

KOMBO har genom Kårservice förhandlingsrätten gentemot Studentbostäder i Linköping AB, ByggVesta Studentbostäder, Heimstaden och Studentbo i Norrköping AB. Det innebär att det är vi och inte den traditionella Hyresgästföreningen som förhandlar hyror, boendeinflytande med mera för studentbostäderna på de båda orterna.

KOMBO förhandlar, tillsammans med boendeföreningarna, med studentbostadsbolagen när det gäller hyror, underhåll, ersättningar och när hyresgäster blir oense med dem som hyresvärd.

Hur går det till?

Våra förhandlingsordningar slår fast att hyresåret ska vara 1/7-30/6 (medan de kommunala bostadsbolagen och de flesta andra fastighetsägarna har 1/1-31/12). Det innebär att eventuella hyresförändringar normalt sker den 1/7, så att man får samma hyra under hela läsåret. Detta tror vi är till stor fördel för studenterna eftersom de flesta planerar både sin framtid och sin ekonomi utifrån läsåret.

Normalt kallar hyresvärden till förhandling i januari/februari. I Linköping förhandlar Studentbostäder, Heimstaden och Byggvesta Bo var för sig. I Norrköping brukar Studentbo förhandla både för sig och för övriga fastighetsägare som har studentbostäder. Inför varje förhandling sätter KOMBO ihop en förhandlingsgrupp och en referensgrupp. Referensgruppen består av representanter för de boendeföreningar som finns i de berörda fastigheterna.

Vid första mötet (förhandlingen) brukar motparten gå igenom resultatet för föregående år för att därpå lägga fram sina argument varför de behöver förändra hyran. Särskild uppmärksamhet brukar läggas på det periodiska underhållet (renoveringar). 

Normalt träffas parterna ett antal gånger för att diskutera, och förhandla om, dels det material som hyresvärden presenterat som underlag till sin ståndpunkt, och dels det underlag som vår förhandlingsgrupp tar fram för att stärka våra motargument. Mellan dessa förhandlingar träffas vår förhandlingsgrupp och diskuterar underlagen samt lägger upp arbetet för att hitta fler fakta och hur vi ska övertyga motparten att se frågorna från vår synvinkel. Förhandlingsgruppen har även träffar med referensgruppen för att informera och bolla frågor med de berörda boendeföreningarna.

Oftast är förhandlingen färdig i mitten/slutet av maj när parterna hittat en gemensam väg framåt som båda kan acceptera och skrivit på ett förhandlingsavtal.

Referensgruppen

När datum för första förhandlingen har satts bjuder vi in styrelserna i boendeföreningarna från de bostadsområdena som berörs av förhandlingen att delta i referensgruppen. KOMBO har möten med referensgruppen efter varje förhandlingstillfälle med fastighetsägaren och presenterar då de bud och krav som lagts fram vid förhandlingen. Referensgruppen får komma med synpunkter på förhandlingsbuden och också på om det finns något särskilt som de boende prioriterar eller önskar ska lyftas fram under förhandlingen.

För att vara med i referensgruppen behöver man inte kunna någonting om hyresjuridik. Vi vill helt enkelt få synpunkter på de förslag som läggs fram i förhandlingen från de som i slutänden påverkas av dem. Det är du som hyresgäst som bäst vet vad som kan fungera i ditt område, vad som inte fungerar idag och hur det är att bo där. Vi kan göra ett mycket bättre jobb i förhandlingen om vi får din hjälp med vad som känns viktigt för de boende idag.

Varje deltagre i referensgruppen måste skriva på en självpåtagen tystnadsplikt där man lovar att inte avslöja något om parternas bud eller innehållet i förhandlingen till någon utanför referensgruppen innan förhandlingsresultatet blivit offentligt.

Logga in

Registrera

Genom att klicka på knappen godkänner du villkoren

Avbryt

Glömt?